Tillgänglighet  

Startsida > Gåvor och Testamenten

Information
Ansökningsblankett (PDF)

OBS! Vi håller på att uppdatera ansökningsblanketten och i början av augusti 2018 kommer en ny blankett att ligga på sidan. Den nya blanketten ska användas för höstens ansökningar. Ämnar du ansöka, se till att skaffa relevanta intyg för din ansökan men vänta med att skicka in ansökan till den nya blanketten kommer.

 

Information om Gåvor och Testamenten.

Funktionsrätt Värmland har genom året fått flera generösa gåvor och testamenten över vilka vi nu förvaltar och delar ut bidrag. Nedan finns en kort summering av ändamålen för vilka de olika gåvor och testamenten är ämnade för. På ansökningsblanketten går det att kryssa i vilken eller vilka av dessa man söker medel ur.

Gåva till Funktionsrätt Värmland, från Anonym Givare för vård, fostran och utbildning för barn- och ungdom med handikapp samt att i övrigt främja vården av sjuka och handikappade.

Hedvig Frideborg Johansson testamente – att förbättra och underlätta de rörelsehindrades situation, främst de som är bundna till säng eller rullstol.

Vingers testamente – Makarna Jalmar och May Vingers testamente till förmån för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning samt barn och unga med rörelsenedsättning.

Nedanstående är endast sökbara av personer bosatta i Värmland:

Funktionsrätt Värmlands Jubileumsfond (från makarna Elsa och Georg Olsson, m.fl.) – Rehabilitering/rekreation för personer med svåra funktionsnedsättningar, kostnader i samband med ledsagarservice, Merkostnader i samband med funktionsrättförenings projekt som avser att förbättra villkoren för medlemmar med funktionsnedsättning. Endast för sökande som är bosatta i Värmlands län.

Gösta Karlssons Minnesgåva – vård och förkovran för handikappade i Grava församling i Värmlands län.

Gåva till Funktionsrätt Värmland från en anonym givare – för att underlätta och hjälpa personer med Läs- och Skrivsvårigheter i Värmland.

Övriga upplysningar:

  • För att ansöka ur de gåvor och testamenten som Handikappförbunden förfogar över skall denna ansökningsblankett användas.

  • Utlåtande som styrker behovet av de medel som söks skall läggas som bilaga till ansökan.

  • Ansökningshandlingarna skall vara Funktionsrätt Värmland tillhanda senast 1 mars respektive 1 september till Funktionsrätt Värmlands kansli.